Procesul de recuperare creanțe – drepturile debitorilor

articol publicat la data de 24 noiembrie 2021

Procesul de recuperare al creanțelor este unul dificil, în primul rând din cauza procedurilor legale care apără drepturile debitorilor. Aceste drepturi trebuie respectate cu mult tact în procesul de recuperare al creanțelor, pentru ca situația să nu se îndrepte împotriva creditorului.

Potrivit legislației în vigoare care vizează domeniul de recuperare creanțe, li se oferă debitorilor o serie de drepturi care se regăsesc în diferiți pași ce trebuie urmați în cadrul procesului de recuperare a creanțelor.

Mai mult, dacă entitatea fizică sau juridică demarează un proces de recuperare creanțe în afara prevederilor legale, riscă să plătească o amendă de până la 100.000 de lei.

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016, dar și a Codului de conduită al Asociației de Management al Creanțelor Comerciale (AMCC), agențiile specializate în procesul de recuperare creanțe, au acces la o serie de acțiuni în demararea acestui proces.

Însă, acestora li se impune și o serie de interdicții, menite să asigure respectarea drepturilor debitorilor, în cadrul procesului de recuperare creanțe.

Echipa AS Recover vă prezintă drepturile debitorilor, în funcție de pașii care trebuie urmați în procesul de recuperare al creanțelor, astfel încât să nu riscați să primiți sancțiuni care să vă pună afacerea într-o situație dificilă.

Corespondența cu debitorul în procesul de recuperări creanțe

Primul pas în cadrul unui proces de recuperare creanțe, este reprezentat de tacticile de recuperare creanțe pe cale amiabilă. Acest tip de abordare este reprezentat de corespondența dintre creditor și debitor (dacă acesta din urmă răspunde la apelurile creditorului sau a echipei de recuperatori creanțe).

Drepturile debitorului impun o serie de pași care trebuie respectați în acest tip de corespondență.

Prima scrisoare care ajunge la debitor trebuie să conțină o descriere cât mai detaliată a datoriei. Printre detaliile ce trebuie regăsite în cadrul scrisorii, se numără: proveniența datoriei, informații despre creditor și data scadentă a creanțelor.

Următoarele scrisori au obligativitatea de a conține doar informații cu scopul de a prezenta stadiul procesului, de a identifica dosarul și de a actualiza suma creanței. Dacă vrei să afli cum trebuie redactate astfel de documente oficiale, avem un articol special pentru tine.

Corespondența trebuie să fie trimisă într-un plic sigilat, care să nu conțină înscrieri sau semne pe plic, menite să indice scopul scrisorii, adică referința unei datorii a destinatarului.

Doar în cazul în care debitorii nu răspund la scrisoarea de informare, legislația prevede permisiunea trimiterii unui alt tip de corespondență.

În cazul în care, corespondența nu este realizată după standardele legale, se riscă încălcarea drepturilor debitorilor, fapt care le oferă puterea de a acționa în fața instanței legale.

bărbat îngrijorat de dificultatea recuperării unei creanțe

Când vorbim despre contactarea telefonică a debitorilor, aceștia au dreptul de a alege intervalul orar în care să fie sunați.

În cazul în care debitorul nu impune un anumit interval orar în care să fie contactat, i se oferă dreptul la un program standard, desemnat prin lege.

Conform OUG nr. 52/2016, creditorul sau firma de recuperare creanțe, are permisiunea de a-l contacta telefonic pe debitor, doar în zilele de lucru, între orele 09:00 și 20:00 și în ziua de sâmbătă, între orele 09:00 și 14:00.

Mai mult, creditorul sau agenția de recuperare creanțe trebuie să aibă grijă să nu depășească anumite anumite limite. Mai exact, debitorul are dreptul de a fi sunat de maxim două ori pe săptămână.

De asemenea, agenția de recuperare creanțe este obligată să se legitimeze, să se adreseze politicos și să ofere informații despre motivul pentru care au contactat debitorul în cauză.

Practicile de recuperări creanțe pe teren

Debitorul are dreptul de a primi vizite din partea unei echipe de recuperatori creanțe, doar în zilele de lucru, excepție făcând ziua de sâmbătă.

În plus, echipa de recuperatori creanțe are o serie de obligativități (pentru mai multe detalii despre procesul de recuperarea al creanțelor pe teren, citește: Recuperare creanțe pe teren - cum acționează profesioniștii?):

  • Obligativitatea de a se legitima;
  • Obligativitatea de a prezenta o împuternicire emisă de către agenția de recuperare creanțe pe care o reprezintă;
  • Obligativitatea de a oferi explicații cu privire la scopul vizitei;
  • Obligativitatea de a clarifica orice nelămurire pe care debitorul o are.

În situația în care, specialiștii în recuperarea creanțelor încheie procesul de recuperare în numerar, aceștia sunt obligați să emită o chitanță în acest sens, care trebuie să conțină datele firmei de recuperare cu care colaborează creditorul.

Este important de menționat că printre drepturile debitorilor, se numără și dreptul de a cere un exemplar gratuit al Codului de conduită.

Dreptul debitorului la reclamație

În cazul în care debitorul se simte nedreptățit de către creditor sau de către o agenție de recuperare creanțe, acesta au dreptul de a reclama entitatea fizică sau juridică în cauză.

Creditorul sau echipa de recuperatori creanțe, pot soluționa reclamația într-un interval de maxim 30 de zile.

Dacă termenul de 30 de zile nu este suficient pentru soluționarea problemei, entitatea reclamată are dreptul de a propune o altă dată limită pentru soluționare, însă acest termen nu trebuie să depășească 60 de zile de la primirea reclamației.

În situația în care reclamațiile debitorului sunt respinse de către debitor sau de către agenția de recuperare creanțe, acestea din urmă sunt obligate să informeze în scris debitorul, precizând motivele respingerii.

Un aspect important care necesită să fie menționat, este acela că debitorii au dreptul de a se adresa direct în fața instanței, pentru a contesta existența unei creanțe sau cuantumul acesteia.

bărbat îmbrăcat la costum care încearcă să recupereze o creanță

Practicile interzise în domeniul recuperării creanțelor

În procesul de recuperarea al creanțelor, potrivit Codului de conduită AMCC, se impun o serie de practici neacceptate. Cu alte cuvinte, dacă creditorul sau echipa de recuperatori creanțe apelează la următoarele acțiuni, încalcă drepturile debitorilor și se pot aplica sancțiuni:

Apelul la forță sau amenințări cu sancțiuni mincinoase sau care atentează la demnitatea debitorului;

  1. Utilizarea unui limbaj nepoliticos, care se remarcă prin violență sau care utilizează termeni ce pot atenta de demnitatea debitorului;
  2. Utilizarea unui ton agresiv, marcat de lipsa de politețe
  3. Utilizarea oricărui tip de acțiune are risc de hărțuire asupra debitorului;
  4. Emiterea unui documente care să inducă, în mod fals, ideea că există impuneri din partea unei instanțe judecătorești sau a unei instituții de stat;
  5. Oferirea de informații false, care fac referire la consecințele nerambursării debitului, printre care se regăsesc detenția sau arestul;
  6. Recuperarea creanțelor de la debitori fără a emiterea unei chitanțe aferente.

Concluzie:

Lipsa informării pe un subiect sensibil, cum este recuperarea creanțelor companiei tale poate conduce la penalități care să te pună într-o situație dificilă ca antreprenor. AS Recover are o echipă specializată de recuperatori creanțe, care acționează în baza cunoștințelor tuturor prevederilor legale care vizează acest domeniu.

 

Cu o experiență de peste 11 ani în recuperarea creanțelor, vă asigurăm o rată de câștig de 100%, fără riscuri de încălcare a drepturilor debitorilor, asigurându-vă o bună relaționare cu aceștia.

Contactează-ne cu încredere!

Autor

Alexandru Sandu

CEO
SUNA ACUM