DICTIONAR JURIDIC

Ce reprezinta o creanta?

Creanta este un  drept patrimonial in virtutea caruia titularul dreptului – creditorul poate pretinde subiectului pasiv – debitorul, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat. Cu alte cuvinte, un drept de executare a unei obligatii, de restituire a unui bun, a unei sume de bani, de realizare a unui serviciu etc. Pentru a putea cerere executarea obligatiei, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila.

Cine este creditorul?

Creditorul poate fi o persoana fizică sau juridică ce deţine un drept de creanţă asupra averii debitorului şi care a solicitat, titularul dreptului de creanta.

Cine este debitorul?

Debitorul este titularul obligatiei si poate fi o persoana fizica sau juridica care datoreaza creditorului o anumita suma de bani, obligat sa efectueze in favoarea creditorului o prestatie care se refera la a da, a face sau a nu face ceva.

Ce este un instrument de plata?

Inscris, reprezentat printr-un titlu de credit exprimat intr-o valuta si utilizat in operatiunile de efectuare a platilor (lichidarea creantelor), intrebuintarea numerarului, valutei efective sau aurului.
Din grupa acestor mijloace de plata fac parte: cambia, biletul la ordin, cecul, acreditivul, scrisoarea de credit, dispozitia de incasare, factura, actiunile, obligatiunile, cecurile de calatorie, cartile de credit, cartile de debit, cecurile aferente cartilor de credit etc.

Ce reprezinta prescriptia?

Prescriptia este o sanctiune, o decadere care stinge dreptul la acţiune neexercitat înăuntrul termenului prescris de lege. Acest drept la actiune reprezinta facultatea creditorului de a constrânge o persoană să execute o anumită prestaţie, să respecte o anumită situaţie juridică sau să suporte orice sancţiune civilă, după caz. Conform Noului Cod civil, prescriptia poate fi invocata pe calea exceptiei de catre debitor, fara ca instanta sa o mai invoce din oficiu si au fost introduse, pe langa termenul general de 3 ani, facultatea unor termene conventionale precum si  doua termene speciale de 2 ani, respectiv un an pentru anumite tipuri de profesionisti.

Moduri de stingere a obligatiilor

Conform art.1615 Noul Cod civil, obligatiile se sting prin plată, compensaţie, confuziune, remitere de datorie, imposibilitate fortuită de executare, precum şi prin alte moduri expres prevăzute de lege.

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.