Aplicarea stampilei nu mai este obligatorie incepand cu 23 iulie 2015

Eliminarea obligativitatii aplicarii stampilei

În Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 540/20.07.2015 a fost publicatăOrdonanța Guvernului României nr. 17/15.07.2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, prin actul normativ mentionat mai sus este inlăturată obligativitatea aplicării ştampilei atât pe declaraţiile, cererile şi alte documentele depuse de către persoane fizice, persoane juridice de drept privat aşa cum sunt definite în Codul civil, precum şi de către entităţile fără personalitate juridică, la instituţii sau autorităţi publice, cât şi pe documentele sau alte înscrisuri emise între aceste entităţi sau persoane.

In ordonanță este prevazută eliminarea obligativității folosirii ștampilei pentru documentele emise de către persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și de către entitățile fără personalitate juridică, în sensul că acestea:
– nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri sau orice alte documente depuse la instituțiile sau autoritățile publice;
– nu au obligația de a aplica ștampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relația dintre acestea.

Aceasta ordonantă nu se aplică persoanelor juridice de drept public care vor aplica ştampila pe documentele emise de către acestea, conform regulilor aplicabile în prezent. Obiectivul măsurii aeste acela de a reduce birocraţia prin simplificarea regulilor administrative.

Leave a comment

Your email address will not be published.